top of page

VISUALISER.no

refleksjoner

Bedre prestasjon

Visualisering kan føre til bedre prestasjoner. En forutsetning er at visualiseringen er positiv og målrettet. Teknikken går ut på å at hjernen ikke skiller mellom fantasi og virkelighet - slik at man selv skal kunne forme sin egen erfaring. Det er derfor viktig å påpeke faren for at visualisering med negative tanker, kan gi dårligere prestasjoner. Vi ønsker ikke at negative tankemønstre, med situasjoner som vi ikke kan mestre, forplanter seg. 
 

Teknikken bør derfor utføres målrettet og spesifikt med et resultat der man mestrer situasjonen. Jeg vil poengtere at dette ikke er det samme som å visualisere problemfrie scenarier. I realiteten vil utfordringene alltid oppstå før eller siden, og her vil visualisering kunne være et effektivt verktøy. Teknikken gir oss mulighet til å forutse potensielt utfordrende situasjoner

 

Visualisering blir stadig mer populært og er ikke lenger bare for atleter. Åpenhet blant idrettsstjerner, tilgang til visualiseringsteknikker og en vekst i selvutviklingsbransjen har i stor grad bidratt til dette. 

 

De positive effektene inkluderer blant annet bedre selvtillit, ferdighetsutvikling, stressmestring og økt måloppnåelse.

Negativ visualisering og katastrofetanker

Ikke all visualisering er nødvendigvis bra. Visualisering har potensiale til både å bedre, men også svekke prestasjoner.

 

På samme måte som positiv visualisering kan hjelpe oss og gjøre oss tryggere i situasjoner, kan negativ visualisering resultere i motsatt effekt. Også negative og nedbrytende tanker kan bli sanne.

Ved kontinuerlig å se for seg at man ikke klarer noe og dummer seg ut, kan man risikere et ugunstig stressnivå. Pulsen stiger, hendene blir klamme og ordene stokker seg. Eksempelvis når man skal holde en presentasjon. Forventninger om at man ikke skulle klare å gjennomføre,  hvor tankene går tilbake til tidligere ganger da utfallet ikke ble som ønsket. Da er det viktig å stoppe visualiseringen, hvis bildene eller filmene i hodet får et negativt utfall. Fokuser og prøv på nytt.

bottom of page