top of page

VISUALISER.no

Erfaringer 

Egen erfaring

 

Noe av det beste jeg vet ved egentrening er å stå og gå på hendene (handstand). For meg gir det mestringsfølelse og glede. I tillegg er dette en effektiv styrkeøvelse som øker kroppsbevisstheten.

Målet er å stå så lenge som mulig, overvinne utfordringer og slå mine tidligere rekorder. Ved handstand er balanse det desidert viktigste.

Når leddene står rettest mulig over hverandre, er “linja rett”. Forutsetningene er da optimale for å holde balansen lengst mulig.
 

Her har visualisering hjulpet meg betydelig. Jeg bruker da både et førstepersonsperspektiv (hva jeg opplever) og et tredjepersonsperspektiv (ser meg utenfra). Sistnevnte særlig da jeg visualisere meg selv fra siden. Både før, under og etter øvelsen. Særlig under øvelsen, når jeg står opp-ned, visualiserer jeg hvordan leddene forholder seg til hverandre.

 

Denne teknikken fungerte bra og gjorde at jeg kunne holde balansen lenger. I dag holder jeg kurs i handstand og fokuserer på visualisering både fra perspektiv i førsteperson og tredjeperson hos deltakerne.

 

Erfaring fra kunder

Det er min erfaring at menneskene jeg trener responderer godt på visualisering. Motivasjonen øker og målene vi setter sammen blir tydeligere. Rett før en styrkeøvelse, eksempelvis markløft, ber jeg personen finne fokus, lukke øynene og visualisere løftet så detaljert som mulig. Dette er med på å tilpasse spenningsnivået, slik at prestasjonen blir optimal.

 

Vi går også ofte gjennom et langsiktig mål og visualiserer hvordan det kjennes ut å oppnå dette. Jeg stilte en PT-kunde jeg har brukt visualisering sammen med over lengre tid følgende spørsmål:

 

Hvordan føler du at visualisering hjelper deg på trening?

"Det hjelper meg til å være mer fokusert på utførelse og teknikk i gjennomføring av treningsaktivitetene. Dette har jeg særlig hatt nytte av i markløft hvor jeg har et bilde i hode av alle delene av øvelsen og hvordan jeg skal gjennomføre den. Jeg har jo studert en del videoer av teknikk som jeg har kunnet hente fram og bruke og som jeg føler  har vært nyttig for min prestasjon. Dette hadde jeg spesielt god nytte av i begynnelsen. Nå har jeg i tillegg blitt veldig fokusert på følelsen, det vil si hvordan det føles i kroppen og mentalt, spesielt ved å forestille meg den gleden og mestringsfølelsen jeg får ved å løfte tungt. Det er i grunnen veldig motiverende. Det har også hjulpet meg i øvelser som jeg ikke har vært så god i, og da har jeg for det meste brukt visualisering, dvs se for meg at jeg lykkes i øvelser som jeg har som mål å klare, til å motivere meg selv til å gi alt jeg kan i treningsaktiviteter som jeg synes kan være litt mindre lystbetont og slitsomme."

 

Hvordan responderer du på ytre hjelp til visualisering fra en trener?

 

"Du (Treneren) ser meg utenfra og hjelper meg med å rette fokus mot de områdene som kan bidra til bedre prestasjoner. Det føles positivt å få støtte og veiledning i hvordan bruke teknikken på en optimal måte og hvordan jeg kan jobbe bedre for å utvikle meg."

bottom of page