top of page

VISUALISER.no

Hvordan visualisere

Prøv å etterligne den fysiske bevegelsen så nøyaktig som mulig når du visualiserer. Hvis du for eksempel visualiserer at du står og holder et foredrag, bør du også stå under visualiseringen. Det samme gjelder ved idrett. Beveg deg på en så realistisk måte som mulig - eksempelvis ved å slå når du bokser, eller svinge med kroppen hvis du kjører slalom.

Se for deg hva slags miljø aktiviteten eller situasjonen du visualiserer finner sted i.

Hvordan ser omgivelsene ut? Vær så detaljert som mulig.

Hva slags gode følelser får det positive utfallet av visualiseringen fram i deg?

Om vi klarer å vekke sterke positive følelser når vi visualiserer, vil bildene bli lagret enda bedre i hukommelsen. 

Hastigheten på aktiviteten bør være tilsvarende den du gjennomgår visuelt i eget hode!

Gode rammer for prestasjonsfremmende visualisering

 

Ved visualisering er det ideelt å være alene i et uforstyrret rom - med mulighet for fokus og ro til å tenke. Ved å vende hodet litt oppover blir det lettere å fremkalle bilder og film mentalt.

Selve visualiseringen bør gjøres så realistisk som mulig. Tenk over hvilket miljø den utvalgte hendelsen skal finne sted i. Hvem er rundt deg? Lyder, lukt... Hva slags følelser kjenner du på? 

 

Målrettet handling

 

Et kriterium for at visualisering skal fungere er handling. Tanker uten handling, er nettopp det, bare tanker. Positiv visualisering, hardt arbeid og mot til å fortelle verden hva du skal gjøre, vil øke prestasjonene for ditt fokusområde. 

 

Visualisering skiller seg fra dagdrømming ved å være mer målrettet, systematisk og knyttet opp til en spesifikk situasjon eller hendelse.

bottom of page